FORSIDEN

INSEKTER

PATTEDYR

PADDER/ØGLER

PLANTER

NATUR

LOKALITETER

LINKS

Hvem er jeg
Kontakt mig

Foto Index

Tur rapporter

DOF-Nordjylland
DOF
Skagen Fuglestation
Skagen Fuglefestival
Dofbasen


Rødder og Vinger

Kuras Consult


Se artslisten

Torsdag den 30. maj 2013 kl. 7 gik jeg helt alene en morgentur i strandengsskoven ved Beiershamn på Øland. På netop det tidspunkt var en flok turdeltagere på vej ind i bussen, som holdt klar på Forsyningens P-plads på Knivholtvej i Frederikshavn. Bussens mål hen under aften var Bo´s Pensionat på Øland, hvor Hanne Mie og jeg stod klar til modtage deltagerne og den anden turleder – Bo Storm. Hov. Hvad var det? En velkendt lyd ramte mit øre og jeg spejdede op i trækronerne men blev blændet af morgensolen der strålede ind mellem træerne fra øst. Jeg kunne ikke få øje på den sorte og gule fugl, men var alligevel ikke i tvivl. Pirolen havde givet lyd fra sig med sit fine oriol. Tegnede godt for turen, for mange af deltagerne havde aldrig set Pirol og jeg havde næsten lovet, at vi nok skulle finde den.

Bo og jeg havde længe planlagt turen til Øland og nu var tiden inde. Færgen sejlede til Göteborg fra Frederikshavn kl. 8. Vi regnede med at bussen ville lande på Øland sent på eftermiddagen og med Jan som vores trofaste chauffør, så skulle de nok være der i tide. Hanne Mie og jeg havde taget turen til Øland allerede tirsdag og overnattede i campingvognen i Haga Park ved Beiershamn.

Jeg nåede ned til den gamle havn yderst på den lange landtange der stikker ud i Kalmarsund, der i virkeligheden blot var et sted hvor mindre skibe kunne lægge til, og der havde vidst også for 100 år siden være en færge der trampede over til fastlandet. Nu var der kun den ene mole tilbage, som var delvist tilgroet og forfalden. Området omkring molet var meget lavvandet nu på grund af tilsanding og der var opstået en fantastisk strandeng der grænsede helt op til skoven små 300m inde i land. Beiershamn var selvfølgelig også på den planlagt turliste og pensionatet lå kun få km inde i landet.


Beiershamn naturreservat

Denne fantastiske morgen så jeg gul vipstjert, klyde, gravand, grågås, gråand, skeand og hørte pirol, broget fluesnapper, spætmejse, musvit og blåmejse i skoven. Nattergalen havde sunget hele natten på campingpladsen.


Gravand og klyde ved fugletårnet i Beiershamn

Vejrudsigten for dagene frem til søndag, hvor vi skulle retur til Danmark, var OK. Fredag sol og op til 18 graders varme. Vind fra sydøst og en risiko for en enkelt byge hen under aften. Lørdag – desværre – så det ud til regn hele dagen, men til gengæld ville de blive lunt med 20 grader og svag vind fra sydøst. Hen under aften ville det stilne af og klare op. Søndag var blandingsvejr med sol og enkelte byger.

Som aftalt ankom bussen med Bo og alle de glade deltagere til tiden og vi kørte straks op til Bo´s Pensionat i Vickelby, hvor alle blev indkvarteret. Kl. 18 spiste vi aftensmad og gik derefter en kort tur ud øst for byen til Alvaret, som er en af Ølands store naturattraktioner.

Stora Alvaret er verdens største kalkstensområde, og ligger på den sydlige del af Öland. Her har den kalkfyldte jord skabt vidtstrakte heder, der breder sig over et område, der er cirka 40 kilometer langt og knapt 10 kilometer bredt.


Stenpikker på Alvaret

Området, der i 2001 blev optaget på Unesco’s liste over verdenkulturarv, er uhyre afvekslende, fra de tørre og næsten golde klippeområder til lavvandede søer og pragtfulde orkidé-områder. Orkidéerne er små, men de er mange. På en eneste kvadratdecimeter – hvilket svarer til en håndflade – kan man finde 23 forskellige plantearter. Blomsterpragten begynder i maj med orkideerne Adam och Eva, hvorefter alvaret bliver gult, når Ölandssolvända’en – der minder om en smørblomst – blomstrer, inden brudbröd og en snes andre arter klæder alvaret i hvidt. Læs mere her.

Flere orkideer prydede heden, hvilket blev nydt i fulde drag. Men også en rødrygget tornskade og vibe blev set i solnedgangen. Tilbage til Bo´s Pensionat sang flere nattergale i haven og rundt om i byen.

FREDAG 31. maj.

Vejrudsigten var god med 18-20 grader og for det meste sol.

Vi startede dagen allerede kl. 6 med en tur ned til området ved Beiershamn, hvor vi gik en fin tur i skoven langs med stranengen. Vi fik ikke set pirolen, men vi hørte den et par gange. Der ud over fik vi set den eftertragtede hvidhalsede fluesnapper, som også er en af must see arterne, når man besøger Øland. Og ikke mindst sortspætte var en glædelig overraskelse.


Hvidhalset Fluesnapper

Efter morgenmaden på pensionatet gik turen i bussen til Himmelsberga og Ølandsmuseet, som er et fint hjmestavnsmuseum med gamle bygninger, butik og en cafe. Efter en tur rundt i bygninger og området omkring dem, slappede vi lidt af i solen med kaffe og kage på cafeen. Vi fik også tilfølet grå fluesnapper til artslisten. Læs om museet her.

Lidt før middag besteg vi igen bussen og tog kurs af Ølands sydspids og Ottenby området. På vejen slog vi lige et smut indenom Naturbokhandlen i Stenåsa.

Vel ankommet til Ottenby startede vi med at spise vores medbragte madpakke i den nordlige ende af reservatet op ad Karl 10. Gustavs mur, som går fra kyst til kyst på spidsen af Øland og som skulle holde hjortedyr inde på sydspidsen som kongens jagtmark. Vi nøjedes med at nyde maden, grå fluesnapper, rød glente og et par trækkende traner samt forskellige småfugle på en lille tur ind i Ottenbylund skov, hvor vi blandt andet blev overfløjet af en sort glente.


Frokost ved Ottenbylund Skov

Herefter gik turen ned til Ottenby Fuglestation og fyret Långe Jan.


Ottenby området der er naturbeskyttet.

Ottenby er blandt fuglefolk en kendt lokalitet på grund af fuglestationen der er etableret i forbindelse med fyret, men også fordi det er et af de bedste trækfuglesteder i kandinavien. Forårstrækket sydfra bringer mange fugle enten ind over Øland, hvor sydspidsen - Ottenby - er fokuspunktet for fuglene ude over havet, eller fordi de følger den svenske østkyst og passerer op igennem Kalmarsund. Det sidste gælder særligt store flokke af Bramgæs, der kan ses i tusindvis.

Vi var også heldige i Ottenby med flere gode observationer blandt andet havørn der sad på en sten lidt ud for østkysten og ikke mindst den lille fluesnapper, der træt landede under en stol på terassen ved cafeen samtidig med at vi sad og spiste aftensmad. Turen højdepunkt måske.

Der ud over var der mange vadefugle og andefugle blandt andet hjejle, almindelig ryle, stor præstekrave, storspove og knarand.

Vi spiste aftensmaden på restaurant Fågel Blå der ligger i forbindelse med fyret. Efter maden gik turen tilbage til Bo´s Pensionat en god time væk.

LØRDAG 1. JUNI

I dag var vejrudsigten ikke alt for god. Heldagsregn med mulighed for opklaring hen under aften. Så vi tog regntøjet på efter vi havde spist morgenmad og pakket en madpakke på pensionatet.

Turen startede med at høre til Kärehamn som ligger på østkysten på den nordlige del af Øland. Havnen er kendt fordi der på en lille ø lige uden for havnen er en bramgåskoloni - Skandinaviens sydligste.

Vi aftalte med Jan, at han skulle sætte os af og køre bussen videre nordpå til et lille moseområde der ligger på hovedvejen mod nord - Petgärde Träsk. Vi satte af sted på en gåtur vest og nord for havnen med det mål at gå til Petgärde. Men det skulle gå anderledes end vi havde tænk. Turen ind over området med små bakker, mose og eng var - til trods for den stille vedholdende regn - rigtig fin. Vi fik mulighed for at lytte til kærsanger, sivsanger og gulbug oven i købet samtidig, så vi på bedste pædagogiske vis kunne høre forskellene på de tre arter. Området var også en fin botanisk lokalitet, så bagtroppen - selvfølgelig med Bo - hang til tider bagefter.


Rødrygget Tornskade på Alvaret

Efter en times vandring måtte vi se i øjnene, at vi var på vej tilbage til havnen og dermed havde gået i ring. Så vi måtte ringe efter Jan, så han kunne returnere til havnen og samle os op. Derfor stoppede vi ikke ved Petgärde men fortsatte nordpå til Trollskogen der ligger på toppen af Øland. Skoven er gamle krogede træer med vandreruter og kendt for blandt andet at huse et pænt antal Eghjorte, som desværre var krøbet i ly for regnen.

Da vi ankom til Trollskogen indledte vi turen med at spise vores medbragte frokost. På P-pladsen var der heldigvis et stort shelter med plads til os alle, så vi kunne nyde maden i tørvejr.

Efter frokost lod vi deltagerne gå på egen hånd en times tid, men der var ikke de helt store tilbagemeldinger på fugleobs da vi samledes ved bussen for at køre til Skäfteskär jernalderlandsby hvor Bo havde bestilt en guide til os.


Og så var butikken desværre lukket

Regnen fortsatte, men det var en spændende tur rundt i de rekonstruerede bygninger fra jernalderen. Så er vores huse trods alt bedre i dag.

Dagens sidste stop var Solidden Slot og park, som blandt andet er kendt for sine fantastiske blomster i parken og ikke mindst et pænt antal hvidhalsede fluesnappere i parken. Det sidste fik vi dog ikke set noget til. Også de puttede sig i regnen.

Omkring 18:30 landede vi endelig på pensionatet og alle trængte til at få skiftet tøj og gjort klar til "festmiddagen". Bo havde ikke talt om andet i to dage end menuen i aften. Pensionatets specialitet var helleflønder. Vi må da også indrømme, at det var en ordentlig krabat vi fik på tallerkenen og det smagte fantastisk.

Dagen sluttede med hyggeligt samvær over kaffe og snakken gik om oplevelserne.


Skovsanger - Ottenbylund

SØNDAG 2. JUNI

De der stadig havde mod på lidt udflugt gik en lille tur inden morgemaden i Vickelby, men der skulle også pakkes sammen for bussen ville sætte kurs mod Danmark kl. 9. Færgen afgik fra Göteborg kl. 16.

Efter en lang køre og sejltur landede vi alle trætte og fyldt med indtryk fra en god tur ved Forsyningen i Frederikshavn kl. 19:30 og enhver drog mætte hjem.

Tak for en god tur
Bo og Kurt

 

 

Kurt Rasmussen, Frismosevej 27, 9330 Dronninglund - mail@kuras.dk - 4021-6477