FORSIDEN

INSEKTER

PATTEDYR

PADDER/ØGLER

PLANTER

NATUR

LOKALITETER

LINKS

Hvem er jeg
Kontakt mig

Foto Index

DOF-Nordjylland
DOF
Skagen Fuglestation
Skagen Fuglefestival
Dofbasen


Rødder og Vinger

Kuras Consult


KOMMENDE TURE

FUGLETUR TIL STENSNÆS

18. marts 2017 kl. 7 - 10
Vi mødes på P-pladsen ved Lyngså Kirke kl. 7 og kører sammen de to km ned til Stensnæs. Her går vi rundt i området de næste 3-4 timer og ser på fuglelivet.
Medbring tørt og vådt til turen og fornuftigt fodtøj.

_________________________________

FUGLETUR PÅ SKAGEN FUGLEFESTIVAL - FUGLETUR PÅ DEN NYANLAGTE GRENEN NATURSTI
12. maj 2017kl. 13-16
Mødested: På P-pladsen ved Grenen der hvor Sandormen har holdeplads.
Turleder Kurt Rasmussen

Kurt Rasmussen er guide på denne tur der går ind igennem Ellekrattet og derefter ned af den nyligt anlagte Grenen sti som fører os ned igennem reservatet og over til Det grå Fyr. Turen ender igen ved mødestedet. Der vil være gode muligheder for at se de lokale fugle der er i området, lytte til fuglestemmerne og samtidig blive overrasket af det tilfældige fugletræk der passerer over Grenen. Fornuftigt fodtøj anbefales til en tur i sandet. Tag kaffe og en bid brød med til en lille pause.

Læs mere om Skagen Fuglefestival her

_________________________________

FUGLETUR PÅ SKAGEN FUGLEFESTIVAL - MORGENTUR GENNEM RESERVATET
13. maj 2017kl. 7-10
Mødested: Nordstrand for enden af Batterivej nord for Radarstationen, Skagen.
Turleder Knud Pedersen.

Knud Pedersen, lokal ornitolog i Skagen, er guide på en 6 km stille gåtur i området mellem Nordstrand og Grenen.
Turen starter kl. 7 ved Nordstrand og går gennem kuperet klitterræn forbi søen med skarvkolonien til Grenen. Ophold hos ringmærkeren ved Ellekrattet før tilbageturen gennem Reservatet til Batterivej og Nordstrand.
Der er gode muligheder for at se eller høre lokale ynglefugle som Gråstrubet Lappedykker, Rørdrum, Trane og Vandrikse samt rastende småfugle i Reservatet og et begyndende rovfugletræk over Grenen som turen skrider frem.
Solidt og vandtæt fodtøj anbefales. Medbring gerne forfriskninger til pauserne under den ca. 4 timer lange tur.

Læs mere om Skagen Fuglefestival her

_________________________________

FUGLETUR PÅ SKAGEN FUGLEFESTIVAL - MORGENTUR OVERRÅBJERG MILE TIL MILESØERNE
14. maj 2017 Kl. 7-10
Mødested på P-pladsen på Kandestedvej.
Turleder Kurt Rasmussen

Kurt Rasmussen er guide på denne tur der går ind over Råbjerg Mile til milesøerne og retur. Der vil være gode muligheder for at se de lokale fugle som Storspove, Trane og Ravn, samt tilfældige trækfugle som Gul Vipstjert, vadefugle og rovfugle.
Fornuftigt fodtøj anbefales til en tur i sandet. Tag kaffe og en bid brød med til pausen.

Læs mere om Skagen Fuglefestival her

_________________________________

FUGLENES DAG
SØNDAG 28. MAJ 2017

Vrangbækdalen Frederikshavn
Vi mødes på P-pladsen ved Bangsbo Museum på Vrangbækvej og vandrer op gennem dyrehaven, lidt ud af Vrangbækvej og videre op forbi Donsted og fugletårnet på toppen. Her holder vi en lille pause, så medbring drikkevarer og morgenbrød.

Efter pausen vandrer vi videre ned gennem Vandværksskoven tilbage til Bangsbo Museum hvor turen slutter ca. kl. 10.

Turen byder på mange sangfugle og der vil være rig lejlighed til at lytte til de forskellige stemmer og høre om fuglene.

Turen egner sig ikke til svært gangbesværede. Tag gerne børn med.

_________________________________

NATTERGALETUR BOLLE-TRY ENGE

26. maj 2017 Kl. 22 - 01
Vi mødes i krydset Bolle Engevej og Sommervangsvej.

Vi lister en tur rundt i området og lytter til de mange sangfugle der syngersolen ned og derefter Nattergal m.fl. der fortsætter ud på natten.

_________________________________

 

 

 

GENNEMFØRTE TURE

UDLANDET

               

DANMARK

                 

 

Kurt Rasmussen, Frismosevej 27, 9330 Dronninglund - mail@kuras.dk - 4021-6477