FORSIDEN

INSEKTER

PATTEDYR

PADDER/ØGLER

PLANTER

NATUR

LOKALITETER

LINKS

Hvem er jeg
Kontakt mig

Foto Index

Tur rapporter

DOF-Nordjylland
DOF
Skagen Fuglestation
Skagen Fuglefestival
Dofbasen


Rødder og Vinger

Kuras Consult


I 1965 blev jeg af min pap-mormor slæbt med til aftenfuglekursus på Landbohøjskolen i København hvor en biolog underviste i fuglenes hvem-hvad-hvor hver vinter. Da var jeg ti år gammel.

Født og opvokset på Frederiksberg var det med natur ikke det der lå lige til højrebenet, men fodbold og anden by-drengeaktivitet var ikke lige mig, så jeg blev lidt bidt af fuglelivet. De første ture gik med kursets deltagere til Tissø hvor jeg så min første Havørn på isen en kold vinterdag i 1966. Halands Väder Ø i Sverige med de gyngende enge blev det helt store, hvor jeg for alvor blev bidt af naturen og måtte ud når muligheden bød sig. I hverdagen var det nu mest Søndermarken og Frederiksberg Have der trak, som naboer til min bopæl. I de år var jeg også medlem af DOF.

Jeg blev også medlem af en støtteforening for Zoologisk Have i København - Okapien - og dermed fast gæst både inden og uden for lukketid. Det var også med til at give mig den store interesse for dyr og natur, som har holdt sig livet igennem.

Så kom jeg i 1973 i Søværnet, blev gift og fik barn i 1976 og fuglene blev en aktivitet der kun blev plejet ved tilfældigheder, som besøg med Flåden i fremmed havn osv. Frem til 1989, hvor jeg gik i land og flyttede til Frederikshavn, blev der ikke meget tid til at studere fugle.

Men i 1989 da jeg indtog den nye lejlighed i Hånbækparken i Frederikshavn opdageede jeg Vrangbækdalen og Vandværksskoven som begge lå i gå afstand fra bopælen. Det lokkede mig ud og jeg genoplivede min interesse for fuglene og naturen på ny.

I 1993 blev jeg igen medlem af DOF, faktisk efter at DN på telefon prøvede at hverve mig, men jeg sagde til dem, at jeg hellere ville være medlem af DOF, som jeg jo kendte.

I 1994 deltog jeg sammen med DOF-Nordjyllands daværende formand, Torben Fisker-Rasmussen, og flere andre i at genoplive en lokal gruppe i Frederikshavn. Vi var en 10-15 stykker der bakkede op om gruppen og langsomt fik vi startet noget spændende, som stadig eksisterer med mødested på Knivholt hver den første torsdag i måneden.

For at få gruppen godt i gang arrangerede jeg og Torben en tur til Ammarnäs i svensk Lapland. Det blev i sommeren 1994, hvor vi var en 15 stykker der kørte i egne biler de 1300km til Ammarnäs og boede i fjeldet i 8 dage. Udstyret dengang var ikke af det bedste og da ugen på fjeldet desuden bød på regn, sne og frost, blev det noget af en kold og våd oplevelse. Men det var fantastisk og siden har jeg været turguide til Ammernäs 3 gange mere. Også ture til Runde og Jotunheimen i Syd-vestnorge, til Øland i Sverige flere gange og til rigtigt mange ture i Danmark er det blevet til igennem årene.

I 1994 blev jeg valgt ind i Bestyrelsen i DOF-Nordjylland som suppleant. Men allerede året efter blev jeg valgt som formand for foreningen. En post jeg varetog frem til og med 2007 hvor Thorkild Lund overtog. De næste to år var jeg næstformand og i en periode også kasserer. I 2004 blev jeg valgt ind i DOF´s Hovedbestyrelse hvor jeg sad med i knap 3 år. I den forbindelse havde jeg den store oplevelse, at deltage på en tur til Indonesien hvor DOF sammen med Danida kørte et projekt. Vores opgave var at se hvor langt projektet var kommet og hvad planerne var for det næste år. Det blev en "stroppetur" i junglen på den lille ø Sumba og en oplevelse for livet.

I DOF har jeg desuden været formand for foreningens Fuglestationsudvalg og fra 2009 til 2016 leder af Skagen Fuglestatioin og foreningens leder af projekt Skagen Fuglestation.

I 2016 var jeg medstifter af foreningen Skagen Fuglestations Venner (SkafVen), som er støtteforening til den fuglestation der officielt åbner i det grå fyr i 2017 og som har stået for Skagen Fuglefestival de sidste 11 år. Som formand i SkafVen er jeg desuden med som bestyrelsesmedlem i Skagen Fuglestations Bestyrelse og en del af styregruppen for Trækfuglecentret i Skagen.

Naturpolitik og formidling har altid være mine store interesser i arbejdet i DOF og derfor er det at arrangere og guide ture også det jeg selv får mest ud af. Ud over at jeg holder af at dele min viden med andre, så er det også herligt at dele oplevelserne med andre og selv at lære nyt hver gang vi er af sted.

Professionelt har jeg væreet ansat i Forsvaret i 41 år som seniorsergent og fungerede i det daglige som lærer, organisationskonsulent, stresscoach og konfliktmægler i hele Jylland. Der ud over holder jeg mange foredrag og undervisning i emnerne stress, konflikt, mobning og kommunikation. Civilt er jeg uddannet psykoterapeut og organisationskonsulent. I dag driver jeg min egen virksomhed Kuras Consult, hvor jeg tilbyder arbejdsmiljørådgivning coaching m.m.

Jeg arrangerer gerne ture sammen med andre blandt andet Naturvejler Bo Storm i Frederikshavn Kommune, Turistforeningerne, Toppen af Danmark og andre der har lyst.

I de senere år er jeg begyndt at tage mange billeder som jeg blandt andet sætter her på hjemmesiden. Du er velkommen til at anvende dem, bortset fra til kommercielt brug. Der skal du lige have lov først.

I 2005 blev jeg ved et tilfælde formand for en nystartet forening (Rødder og Vinger) som arbejder med aktiviteter for børn og unge med fokus på hele familien. Det skulle vise sig at blive en spændende forening hvor det at have med børn og unge at gøre er kommet til at fylde en del. I 2012 udvider vi aktiviteterne i foreningen til også at omfatte naturture, så på den måde kommer gammelt og nyt nu til at mødes. Det bliver spændende.

Jeg håber at møde dig et eller andet sted i naturen.

Kurt

 

 

 

 

Kurt Rasmussen, Frismosevej 27, 9330 Dronninglund - mail@kuras.dk - 4021-6477